právna doložka

Všetky informácie obsiahnuté na webových stránkach (http://www.spalne-postele.sk), fotografie produktov, vzorové dokumenty, logo a označenie predajcu sú chránené autorskými právami. Ich kopírovanie, šírenie a používanie na účely obchodu bez súhlasu vlastníka je zakázané. Nábytok vzory sú vyhradené a chránený autorskými právami a patentmi.